Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađ

Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin trong phân tử ADN này là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Theo nguyên tắc bổ sung  ta có : % A = % T ,% G = % X  và % A +  % T + % G + % X  = 100

→%A  +  % G = 50% 

%A  +  % G = 50%  => %G = 30%

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn