Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một phân tử  AND  có chiều dài 5100A<sup>0</sup>,  trong đó

Một phân tử  AND  có chiều dài 5100A<sup>0</sup>,  trong đó

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một phân tử  AND  có chiều dài 5100A0,  trong đó số nucleotit chiếm 20% tổng số nucleotit. Số liên kết hidro có mặt trong cấu trúc của AND là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Số nucleotit trong gen là : 5100 : 3,4 x 2 = 3000

Tổng số liên kết H trong gen là 3000 + 0,3 x 3000 = 3900

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn