Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribonucleotit là Adenine, U

Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribonucleotit là Adenine, U

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại ribonucleotit là Adenine, Uracine và Guanine. Nhóm các bộ ba nào sau đây có thể có trên mạch bổ sung của gen đã phiên mã ra mARN nói trên?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mạch bổ sung của gen có thứ tự các nu giống trên mARN chỉ khác U được thay bằng T nên mạch bổ sung chỉ có A,T,G, không có X

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn