Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một phân tử mARN dài 0,1989µ trong quá trình dịch mã đã giải

Một phân tử mARN dài 0,1989µ trong quá trình dịch mã đã giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một phân tử mARN dài 0,1989µ trong quá trình dịch mã đã giải phóng khối lượng nước là 17370đvC. Quá trình dịch mã đó cần môi trường cung cấp số axit amin là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Số bộ ba  trong mARN là : (1989 : 3.4) : 3 = 195 ( bộ ba)

Số bộ ba mã hóa aa trong phân tử mARN dịch mã là : 195 – 1 = 194

Số phân tử nước được giải phóng trong 1 lần dịch mã là : 193

Ta có số phân tử nước được giải phóng trong quá trình dịch mã là :

17370 : 18 = 965 phân tử .

Số aa môi trường cần cung cấp cho dịch mã là : 194 x ( 965 : 193 ) = 970

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn