Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Một phân tử mARN được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit A, U, G,

 Một phân tử mARN được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit A, U, G,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Một phân tử mARN được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit A, U, G, X. Hỏi số bộ ba chứa ít nhất 2 nuclêôtit loại A có thể có là bao nhiêu?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

số bộ ba chứa ít nhất 2 A =số bộ ba chứa 3 A+ số bộ ba chứa 2 A:  là do mỗi A có 3 vị trí trong bộ ba.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn