Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một phân tử saccarozơ có  

Một phân tử saccarozơ có  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một phân tử saccarozơ có

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Có : sac = α-glu + β-fruc ; man = 2 α-glu ; tinh bột = n α-glu ; xenlu = n β-glu

 Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn