Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một phản ứng thuận nghịch đạt đến trạng thái cân bằng khi nà

Một phản ứng thuận nghịch đạt đến trạng thái cân bằng khi nà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một phản ứng thuận nghịch đạt đến trạng thái cân bằng khi nào?

            


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phản ứng thuận nghịch đạt tới trạng thái cân bằng khi v thuận = v nghịch

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn