Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một Pin có dung lượng 200 mAh có thể thắp sáng liên tụ

Một Pin có dung lượng 200 mAh có thể thắp sáng liên tụ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một Pin có dung lượng (200,,left( {mAh} right)) có thể thắp sáng liên tục một đèn LED có dòng định mức (5,,left( {mA} right)) trong bao lâu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thời gian thắp sáng đèn: (t = dfrac{q}{I})

Giải chi tiết:

Thời gian thắp sáng đèn là: (t = dfrac{q}{I} = dfrac{{200}}{5} = 40,,left( h right))

Chọn B.

Ý kiến của bạn