Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một quả cầu khối lượng m treo vào một lò xo có độ cứng k. Kí

Một quả cầu khối lượng m treo vào một lò xo có độ cứng k. Kí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quả cầu khối lượng m treo vào một lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động với biên độ 5cm thì nó dao động với tần số . Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ 10cm thì tần số dao động của nó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn