Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một quần thể có 1500 cá thể, tỉ lệ sinh sản là 15%, tỉ lệ tử

Một quần thể có 1500 cá thể, tỉ lệ sinh sản là 15%, tỉ lệ tử

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể có 1500 cá thể, tỉ lệ sinh sản là 15%, tỉ lệ tử vong là 10%, tỉ lệ xuất cư là 0,6%, tỉ lệ nhập cư là 0,8%. Sau một năm, số lượng cá thể của quần thể là

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức : Nt = No x (1 +  n)t ,  trong đó: n = tỉ lệ sinh – tỉ lệ tử + nhập cư – xuất cư

Theo bài ra, ta có: 1500. (1 + 0,052) = 1578.

(Chọn C)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn