Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một quần thể của động vật có vú trên đảo, xét từng giới tính

Một quần thể của động vật có vú trên đảo, xét từng giới tính

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể của động vật có vú trên đảo, xét từng giới tính người ta thấy có 40% con đực và 16% con cái lông nâu. Biết, tính trạng màu lông do một gen gồm hai alen quy định. Alen A quy định lông vàng, alen a quy định lông nâu và quần thể đang cân bằng di truyền. Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen dị hợp trong quần thể chiếm:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quần thể đang cân bằng di truyền, tỉ lệ kiểu hình ở 2 giới khác nhau

ð Gen qui định tính trạng nằm trên NST giới tính

Mà kiểu hình xuất hiện ở 2 giới

=> Gen qui định tính trạng nằm trên vùng không tương đồng NST giới tính X

Tỉ lệ kiểu hình nâu ở con đực là 0,4

=> Tần số alen a là 0,4

=> Tần số alen A là 0,6

Do 0,42 = 0,16 = Tỉ lệ kiểu hình nâu ở giới cái

=> Vậy a là alen lặn

Cấu trúc quần thể theo từng giới là

                 0,6 XAY : 0,4 XaY

                 0,36 XAXA : 0,48 XAXa : 0,16 XaXa

Tỉ lệ dị hợp trong quần thể  là tỉ lệ các   cá thể có kiểu gen XAXa  trong quần thể : = 0,24 .

Đáp án  B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn