Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền là: 0,25AA + 0,

Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền là: 0,25AA + 0,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền là: 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. Tần số alen A và a sau khi có đột biến alen A thành alen a với tần số là 10-4 là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tần số của quần thể khi chưa đột biến là : A = 0.5 và a = 0.5

Khi A=> a tần số là 10-4 là => a = 0.5 + 0.5 x 10-4 = 0.5 ( 1 + 0.0001) = 0. 50005.

A= 1 - 50005. = 0,49995

Đáp án B

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn