Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một quần thể ngẫu phối P ở trạng thái cân bằng di truyền, xé

Một quần thể ngẫu phối P ở trạng thái cân bằng di truyền, xé

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể ngẫu phối P ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có 2 alen; A quy định hoa đỏ, a quy định hoa trắng. Chọn ngẫu nhiên cây hoa đỏ từ quần thể P đem tự thụ phấn thì thấy rằng cứ 2000 cây con thì có 125 cây là biến dị tổ hợp. Tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử trong quần thể P là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi P khi cân bằng là: p2AA : 2pqAa : q2aa

Cây hoa đỏ tự thụ xuất hiện biến dị tổ hợp (aa) có KG Aa với xác suất :

 (1)

Aa x Aa => 1/4 aa  (2)

(1) và (2) => 2. = => p = 6q

Mặc khác p + q = 1 →  p= , q = 

→ Tỉ lệ Aa trong QT P: 2pq = 

 (Chọn A)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn