Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một quần thể tự phối có tần số kiểu gen ở F1 là 0,2AABbdd: 0

Một quần thể tự phối có tần số kiểu gen ở F1 là 0,2AABbdd: 0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể tự phối có tần số kiểu gen ở F1 là 0,2AABbdd: 0,4 AaBbdd: 0,4 aabbdd. Theo lý thuyết , tỷ lệ kiểu gen AaBbdd ở đời F3 là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có AaBbdd được tạo ra tử cá thể có kiểu gen AaBbdd

Thế hệ F3 => F1 tự thụ  qua 2 thế hệ

Ta có

Aa tự thụ phấn qua 2 thế hệ thì tạo ra Aa = 1: 4 = 0, 25

Bb tự thụ phấn  qua 2 thế hệ cho Bb = 1: 4 = 0,25

dd tự thụ phấn => 100% dd

Tỉ lệ kiểu gen AaBbdd = 0,25 x 0,25 x 1 x0,4 = 0,025 = 2,5%

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn