Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P l

Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là: 0,3BB + 0,4Bb + 0,3bb = 1. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ đồng hợp chiếm 0,95?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Sau n thế hệ, thành phần kiểu gen của quần thể là :

BB = 0,3 + 0,4×

Bb = 0,4×

bb = 0,3 + 0,4 ×

Tỉ lệ đồng hợp tử là 0,6 + 0,4× =0,95

Giải ra, tìm được n = 3

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn