Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một số đột biến ở ADN ti thể có thể gây bệnh hội chứng mù độ

Một số đột biến ở ADN ti thể có thể gây bệnh hội chứng mù độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một số đột biến ở ADN ti thể có thể gây bệnh hội chứng mù đột phát ở người. Phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

ADN ti thể  => di truyền theo dòng mẹ , nếu mẹ bị bệnh => sinh ra con bị bệnh

Bệnh này không liên quan đến cha

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn