Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sợi dây có chiều dài 40cm không đổi có một đầu gắn với m

Một sợi dây có chiều dài 40cm không đổi có một đầu gắn với m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sợi dây có chiều dài 40cm không đổi có một đầu gắn với một cần rung dao động ngang với tần số thay đổi được, đầu còn lại tự do. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s không đổi. Sóng dừng có thể xảy ra ở tần số nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn