Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định, trên dây đang có sóng

Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định, trên dây đang có sóng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định, trên dây đang có sóng dừng với hai bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 2 m/s. Tần số dao động của sóng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có:  = 2 Hz

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn