Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sợi dây dài 2m, hai đầu cố định và rung với bốn múi sóng

Một sợi dây dài 2m, hai đầu cố định và rung với bốn múi sóng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sợi dây dài 2m, hai đầu cố định và rung với bốn múi sóng thì bước sóng trên dây là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn