Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, dài 60 cm, hai đầu cố định.

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, dài 60 cm, hai đầu cố định.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, dài 60 cm, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 3 bụng sóng, tần số sóng là 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là   

    


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn