Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm đầu B giữ cố đị

Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm đầu B giữ cố đị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sợi dây đàn hồi có độ dài (AB = 80cm), đầu B giữ cố định, đầu A gắn với vật cần rung dao động điều hòa với tần số (50Hz) theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Sử dụng biểu thức sóng dừng trên dây 2 đầu cố định: (l = kdfrac{lambda }{2})


+ Sử dụng biểu thức: (v = lambda .f)

Giải chi tiết:

Ta có: (l = kdfrac{lambda }{2} Leftrightarrow 0,8 = 4dfrac{lambda }{2} Rightarrow lambda  = 0,4m)

Lại có: (v = lambda f = 0,4.50 = 20m/s)

Chọn B.

Ý kiến của bạn