Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng Trên dây những điểm da

Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng Trên dây những điểm da

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng. Trên dây những điểm dao động với cùng biên độ ({A_1}) có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn ({d_1}) và những điểm dao động với cùng biên độ ({A_2}) có vị trí  cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn ({d_2}). Biết ({A_1} > {A_2} > 0). Biểu thức nào sau đây đúng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Sử dụng biểu thức biên độ sóng dừng: (A = {A_b}sin left( {dfrac{{pi d}}{lambda }} right))


+ Vận dụng khoảng cách trong sóng dừng

Giải chi tiết:

Ta có: Các điểm dao động cùng biên độ và cách đều nhau.

Ta có:

+ Các điểm bụng: (left{ begin{array}{l}A = {A_b}\Delta d = dfrac{lambda }{2}end{array} right.)

+ Các điểm dao động: (left{ begin{array}{l}A = dfrac{{{A_b}}}{{sqrt 2 }}\Delta d = dfrac{lambda }{4}end{array} right.)

Do ({A_2} > {A_1} Rightarrow left{ begin{array}{l}{d_2} = dfrac{lambda }{2}\{d_1} = dfrac{lambda }{4}end{array} right. Rightarrow {d_2} = 2{d_1})

Chọn B.

Ý kiến của bạn