Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sợi dây đàn hổi dài l = 60 cm được treo lơ lửng trên một

Một sợi dây đàn hổi dài l = 60 cm được treo lơ lửng trên một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sợi dây đàn hổi dài l = 60 cm được treo lơ lửng trên một cần rung. Cần rung có thể dao động theo phương ngang với tần số thay đổi từ 60 Hz đến 80 Hz. Biết tốc độ truyển sóng trên dây là v = 8m/s. Trong quá trình thay đổi thì tần số có bao nhiêu giá trị của tần số có thể tạo ra sóng dừng trên dây:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

Phương pháp: Điều kiện có sóng dừng trên dây một đầu cố định một đầu tự do

Theo bài ra ta có: 

(eqalign{ & l = left( {2k + 1} right){lambda over 4} Rightarrow lambda = {{4.l} over {2k + 1}} Rightarrow {8 over {60}} le {{4.l} over {2k + 1}} le {8 over {180}} cr & Leftrightarrow 7,5 le {{2k + 1} over {2,4}} le 22,5 Leftrightarrow 9 le k le 26,5 Rightarrow k = 9;8;...;26 cr} )

 Có 18 giá trị nguyên của k => có 18 giá trị của tần số để có thể tạo ra sóng dừng trên sợi dây

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn