Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sợi dây Không co giãn được quấn đối xứng 10 vòng qu

Một sợi dây Không co giãn được quấn đối xứng 10 vòng qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sợi dây (Không co giãn) được quấn đối xứng (10) vòng quanh một ống trụ tròn đều có bán kính (R = dfrac{2}{pi }cm) (như hình vẽ).

Biết rằng sợi dây có chiều dài (50cm.) Hãy tính diện tích xung quanh của ống trụ đó.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn