Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ có bước sóng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa h

Một sóng cơ có bước sóng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ có bước sóng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử sóng trên cùng một hướng truyền sóng và dao động ngược pha nhau bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 phần tử dao động ngược pha nhau là  = 6 cm

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn