Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ có tần số 05Hz truyền trên một sợi dây đàn

Một sóng cơ có tần số 05Hz truyền trên một sợi dây đàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ có tần số (0,5Hz) truyền trên một sợi dây đàn hồi đủ dài với tốc độ (0,5m/s.) Sóng này có bước sóng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước sóng: (lambda  = vT = dfrac{v}{f})

Giải chi tiết:

Sóng này có bước sóng là: (lambda  = dfrac{v}{f} = dfrac{{0,5}}{{0,5}} = 1m)

Chọn B.

Ý kiến của bạn