Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường với tốc độ v

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường với tốc độ v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường với tốc độ v. Bước sóng của sóng này trong môi trường đó là λ. Chu kỳ dao động T của sóng có biểu thức là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn