Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình  u =

Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình  u =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình  u = Acos(20pit – pix) cm, với t tính bằng giây. Tần số của sóng này bằng

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn