Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ học truyền trên dây với tốc độ v = 4 m/s, tần số

Một sóng cơ học truyền trên dây với tốc độ v = 4 m/s, tần số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ học truyền trên dây với tốc độ v = 4 m/s, tần số sóng thay đổi từ 22Hz đến 26 Hz. Điểm M trên dây cách nguồn 28 cm luôn dao động lệch pha vuông góc với nguồn. Bước sóng truyền trên dây là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng công thức tính độ lệch pha

Ta có : 

(eqalign{ & Delta varphi = {{2pi d} over lambda } = left( {2k + 1} right){pi over 2} Leftrightarrow {{2pi df} over v} = left( {2k + 1} right){pi over 2} Rightarrow f = left( {2k + 1} right){v over {4d}} cr & 22 < left( {2k + 1} right){v over {4d}} < 26 Leftrightarrow 6,16 < 2k + 1 < 7,28 Rightarrow k = 3 cr & Rightarrow f = 25Hz Rightarrow lambda = 0,16m = 16cm cr} )

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn