Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước có bước sóng λ, độ lệch

Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước có bước sóng λ, độ lệch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước có bước sóng λ, độ lệch pha giữa hai điểm trên một hướng truyền sóng cách nhau một đoạn d được tính theo công thức


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Δφ = 2πd/λ. Đáp án đúng là B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn