Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước, khoảng cách giữa 3 đỉn

Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước, khoảng cách giữa 3 đỉn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước, khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng kế tiếp trên một hướng truyền sóng là 24 cm. Tốc độ truyền sóng là 180 cm/s. Tần số sóng bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

3 đỉnh sóng ứng với 2 lần bước sóng

2λ=24 cm → λ = 12 cm → f = v/λ = 15 Hz

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn