Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước với bước sóng là 18 cm.

Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước với bước sóng là 18 cm.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước với bước sóng là 18 cm. Hai điểm gần nhau nhất trên một hướng truyền sóng cách nhau 7,5 cm lệch pha nhau là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn