Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây dài với biên độ khô

Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây dài với biên độ khô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây dài với biên độ không đổi. Điều kiện để tốc độ trung bình trong một chu kì của một điểm trên sợi dây bằng một nửa tốc độ truyền sóng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Trong một chu kì, phần tử sóng đi được quãng đường là (S = 4A), sóng truyền đi được một bước sóng.


Công thức tính tốc độ truyền sóng và tốc độ trung bình trong một chu kì của một phần tử là


(left{ begin{array}{l}v = dfrac{lambda }{T}\{v_{tb}} = dfrac{{4A}}{T}end{array} right.) 

Giải chi tiết:

Trong một chu kì, phần tử sóng đi được quãng đường là (S = 4A), sóng truyền đi được một bước sóng.

Công thức tính tốc độ truyền sóng và tốc độ trung bình trong một chu kì của một phần tử là:

(left{ begin{array}{l}v = dfrac{lambda }{T}\{v_{tb}} = dfrac{{4A}}{T}end{array} right. Rightarrow v = {v_{tb}} Rightarrow lambda  = 4A) 

Chọn D.

Ý kiến của bạn