Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên c

Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng có dao động.            


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn