Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5 cos (6πt - πx) (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn