Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình  u = Aco

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình  u = Aco

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình  u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính băng s.x tính bằng m,  tốc độ truyền sóng này bằng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án là C

Ta có: 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn