Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u=Acos(2

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u=Acos(2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u=Acos(20πt-πx ) (cm).  với t tính bằng s.Tần số của sóng này bằng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án: C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn