Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2co

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2co

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2cos(40πt – πx )(mm). Biên độ của sóng này là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

PT truyền sóng: u = 2cos(40πt – πx) mm

=>Biên độ sóng là: a = 2mm 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn