Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một sóng cơ truyền theo phương AB. Tại một thời điểm t, hình

Một sóng cơ truyền theo phương AB. Tại một thời điểm t, hình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ truyền theo phương AB. Tại một thời điểm t, hình

dạng sóng có dạng như hình vẽ. Biết rằng phần tử sóng M đang đi ℓên vị

trí cân bằng. Khi đó phần tử sóng N đang chuyển động như thế nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn