Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài thì nhữn

Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài thì nhữn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài thì những điểm trên dây cách nhau một số lẻ lần nửa bước sóng sẽ dao động


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn