Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng hình sin có biên độ A không đổi, truyền theo chiều

Một sóng hình sin có biên độ A không đổi, truyền theo chiều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng hình sin có biên độ A không đổi, truyền theo chiều dương của trục Ox từ nguồn O với chu kì T, bước sóng λ . Gọi M và N là hai điểm nằm trên Ox ở cùng phía so với O sao cho OM – ON = 4λ / 3 . Các phân tử vật chất môi trường đang dao động. Tại thời điểm t, phần tử môi trường tại M có li độ A/2 và đang tăng, khi đó phần tử môi trường tại N có li độ bằng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn