Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng hình sin, tần số 100 Hz truyền trong không khí với

Một sóng hình sin, tần số 100 Hz truyền trong không khí với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng hình sin, tần số 100 Hz truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s. Khoảng cách ngắn nhất trên phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn