Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng ngang có chu kỳ 0,5s truyền trên sợi dây đàn hồi rấ

Một sóng ngang có chu kỳ 0,5s truyền trên sợi dây đàn hồi rấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng ngang có chu kỳ 0,5s truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ truyền sóng 40m/s, Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là λ/2 = vT/2 = 10m 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn