Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng ngang có tần số 50 Hz truyền theo phương Ox với tốc

Một sóng ngang có tần số 50 Hz truyền theo phương Ox với tốc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng ngang có tần số 50 Hz truyền theo phương Ox với tốc độ truyền sóng là 4 m/s . Bước sóng của sóng trên là 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án là D

Bước sóng trên dây : 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn