Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và

Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25m. Tần số của sóng này là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn