Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng truyền từ nguồn O trên một dây thẳng, nằm dọc theo

Một sóng truyền từ nguồn O trên một dây thẳng, nằm dọc theo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng truyền từ nguồn O trên một dây thẳng, nằm dọc theo trục Ox theo phương trình u=5cos(20πt-0,5πx), trong đó u,x được đo bằng cm, t đo bằng s. Phần tử trên dây có tọa độ 20 cm tại thời điểm t=0,0125s có li độ dao động bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

+ PT sóng tại điểm cách nguồn một đoạn x: u=5cos(20πt-0,5πx)

=> Li độ của điểm M có tọa độ 20cm, tại thời điểm t = 0,0125s là: $$u = 5cos (20pi .0,0125 - 0,5pi .20) = 2,5sqrt 2 (cm)$$

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn