Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một tấm gỗ dài 8dm chiều rộng 6dm dày 2cm Tính khối lượ

Một tấm gỗ dài 8dm chiều rộng 6dm dày 2cm Tính khối lượ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một tấm gỗ dài 8dm, chiều rộng 6dm, dày 2cm. Tính khối lượng của tấm gỗ. Biết rằng (1d{m^3}) gỗ nặng 500g. 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đổi (2cm = 0,2dm). Tính thể tích của tấm gỗ rồi nhân với 500 gam thì được số cân nặng của tấm gỗ đó.

Giải chi tiết:

Đổi (2cm = 0,2dm).

Thể tích của tấm gỗ là:

(8 times 6 times 0,2 = 9,6,left( {d{m^3}} right))

Khối lượng của tấm gỗ là:

(9,6 times 500 = 4800left( g right))

Đáp số: (4800,g).

Chọn A.

Ý kiến của bạn