Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một tàu neo cố định trên mặt biển phát ra siêu âm rồi t

Một tàu neo cố định trên mặt biển phát ra siêu âm rồi t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một tàu neo cố định trên mặt biển, phát ra siêu âm rồi thu lại siêu âm phản xạ sau (1,6s.) Biết vận tốc truyền âm trong nước là (1500m/s.) Độ sâu đáy biển:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính quãng đường: (S = vt)

Giải chi tiết:

Thời gian âm truyền từ máy phát ra siêu âm đến đáy biển là:

(t = dfrac{{1,6}}{2} = 0,8s)

Độ sâu của đáy biển:

(h = vt = 1500.0,8 = 1200m)

Chọn D.

Ý kiến của bạn