Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một tế bào sinh dục đực và một tế bào sinh dục cái của một l

Một tế bào sinh dục đực và một tế bào sinh dục cái của một l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một tế bào sinh dục đực và một tế bào sinh dục cái của một loài nguyên phân một số lần bằng nhau. Các tế bào mới được tạo thành đều giảm phân tạo ra 160 giao tử. Số NST trong các tinh trùng nhiều hơn ở các trứng được tạo thành là 576NST. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 6,25%. Số lượng NST trong bộ NST của loài và hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giả sử số lần nguyên phân là x

1 tế bào sinh dục đực nguyên phân x lần tạo 2x tế bào.

     2x tế bào giảm phân tạo 4.2x tinh trùng

1 tế bào sinh dục cái nguyên phân x lần tạo ra 2x tế bào

     2x tế bào giảm phân tạo 2x trứng

Có tổng số giao tử (trứng +tinh trùng) là 160 = 4.2x + 2x

Giải ra, x = 5

Đặt bộ NST lưỡng bội của loài là 2n

Số NST trong các tinh trùng nhiều hơn trứng là :

     4.2x.n - 2x.n = 3.2x.n = 96n = 576

=> vậy n  = 6

Hiệu suất thụ tinh của trứng là 6,25%

ð Số trứng thụ tinh là 6,25% . 2x = 0,0625 x 32 = 2

ð Có 2 tinh trùng đã thụ tinh

ð Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là =1,5625%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn