Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một tế bào sinh trứng có kiểu gen AaBb giảm phân. Nếu trong

Một tế bào sinh trứng có kiểu gen AaBb giảm phân. Nếu trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một tế bào sinh trứng có kiểu gen AaBb giảm phân. Nếu trong lần phân bào I cặp NST mang cặp gen Bb không phân ly, lần phân bào II diễn ra bình thường, cặp Aa phân li bình thường thì có thể tạo ra giao tử có kiểu gen như thế nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nếu trong giảm phân I cặp NST Bb không phân li => sinh ra hai loài giao tử  Bb và O

Cặp Aa giảm phân bình thường => sinh ra hai giao tử A/a

ð  Tế bào sinh trứng chỉ tạo ra được  1 trứng nên trứng đó có thể có kiểu  gen

ð  Giao tử đó có thể có kiểu gen ABb hoặc aBb hoặc A hoặc a .                      

ð  Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn